Klinik Araştırmalar Akademisi’nin Amacı Nedir?

Klinik Araştırmalar Akademisinin teknik amacı; katılımcılarına uzaktan, online, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor kazanımlara dayalı bilgi ve becerileri kolayca kazandırmaktır.

Klinik Araştırmalar Akademisinin içerik amacı; katılımcılarına ulusal ve uluslararası geçerli olan ve gereken bilgi ve becerileri kazandırarak bilinç değişimi merdiveninin ilk basamaklarını çıkarmaktır.

Klinik Araştırmalar Akademisinin semantik amacı; katılımcılarına "KAV® Sistemi" dahilinde yapılacak bilinç, bilinçaltı ve davranış değişimleri süresinde gerekecek temel bilgilendirme, sürekli öğrenme, bilgi bankası, kolaylaştırılmış ve oyunlaştırılmış öğrenme setleri ile değişimi kolaylaştırma, sosyal grup ve topluluklar, anketler, araştırma ve çalışmalar yaparak Klinik Araştırmalar konusunda bilgi ve bilinç seyahatine içerik ve nitelik kazandırmaktır.