OBEZİT ® Sistemi Temel Bilgi Sertifikası Teknik Bilgileri

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI TEKNİK BİLGİLERİ
Programın adı OBEZİT ® Sistemi Temel Bilgi Sertifikası 
Programın eğitim-öğretim amaçları OBEZİT ® Sistemi tescilli bir marka olarak, dünyada çok az benzeri olan yeni nesil obezite programlarından biridir. Katılımcılara yaşam tarzı değişikliği ve kalıcı zayıflama programlarının yeni nesil mantığını ve temel bilgilerini kazandırmak ve bu yeni sistemler hakkında ön bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
Programın eğitim-öğretim hedefleri Katılımcıların en az %80'ine, OBEZİT ® Sisteminin amacı, felsefesi, hedefleri, yöntemleri ve başarıları konularında analiz, sentez ve değerlendirme yeteneklerini en az %80 düzeyinde kazandırmaktır.
Programın eğitim dili Türkçe
Programın uygulanması Uzaktan Canlı ve Kayıttan Video Eğitim
Programın hazırlık eğitimi olup olmadığı YOK
Kabul koşulları YOK
Programın somut faydaları OBEZİT ® Sistemininkavramsal bütünlüğünün ve faydalarının anlaşılması, nasıl uygulanacağını kavranması.
Öğrenme çıktılarına ulaşılmayı test etme araçları nelerdir? Her dersin sonunda ders bitirme sınavı, tüm derslerden geçer not alınınca program bitirme sınavı
Eğiticinin ve ders materyallerinin öğrenme çıktılarına ulaştırma kapasitesini ölçme araçları nelerdir? Kısa testler, online derslerde küçük sorgulamalar, ders bitirme testi ve program bitirme testleri başarısı
Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız. Teknolojik olarak uzaktan eğitimi kullanmamış olanlar için deneyim kazandıracaktır. Akademik olarak ise tescilli bir Obezite Çözüm Sistemi olan Obezit ® Sisteminin temel felsefesi, farklı bakış açıları, bilinç ve bilinçaltı düzeyinde etkileşimleri ve özgün kuramların ve yaklaşımlarını içermektedir.
Programa son 5 yıl içinde kaydolan ve bitiren öğrenci sayısı nedir? 5.000
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI SERTİFİKA VE ÜCRET BİLGİLERİ
Programın ücreti 1.000 TL
Programın indirim veya ücretsiz olma koşulları Obezler İçin: "Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi"ne kayıtlı olanlar için ÜCRETSİZDİR.

Paydaş Olmak İsteyenler İçin: Obezit Sistemi Çalışanı veya Paydaşı olmak isteyenler için ÜCRETSİZDİR.
 

Program sonunda verilen belge Sınavları geçenlere Sertifika verilecektir.
Belge geçerliliği koşulları Obezit-Yükünü At Hafifle Merkezlerinde Geçerli Belge
Belge geçerlilik süresi 2 Yıl
Belgenin kazandırdığı mesleki yetkinlik tanımı Obezler İçin: "Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi" Zayıflama Adayları

Paydaş Olmak İsteyenler İçin: Obezit Sistemi Paydaş Adayları
 

Programın ISCED düzeyi 3-4-5-6-7-8
Programın diploma yetkinlik düzeyi YOK
Programın kazandıracağı mesleki yetkinlik adı YOK
Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi Eğitimli Katılımcı
Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, bu mezunlara olan talep hakkında bilgi İş istihdamı olmayıp Obezit ® ve Yükünü At Hafifle Sistemi ile Obezite Çözüm Danışmanlığı verilen merkezlerde öncelik ve indirim hakkı kazanacaklardır
Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (uygulamalar, dersler ve kredi sayıları, staj, vb.) Belirtiniz. Programı en az %70 başarı ile tamamlamak