Konuların Sonunda Sınavlar Nasıl Olacak?

Her bir konu için hazırlanan sunumlara Katılınması veya kayıtların izlenmesinden sonra, her konunun sonunda bulunan 10 soruluk kazanım değerlendirme testinden en az %60 başarı beklenmektedir. Her konunun sonundaki sınavlardan başarılı olunan eğitimler için Konu Yeterlilik Belgesi sistem tarafından hazırlanmakta ve kaydedilmektedir. Konu sınavlarının tekrarlanmasında alınan en yüksek not geçerli olmaktadır. Bir sertifika, paket program veya öğretim aktivitesinde bulunan tüm konulardan teker teker yeterlilik kazanılması gerekmektedir.