Klinik Araştırmalar Temel Bilgi Sertifikası Teknik Bilgileri

EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI TEKNİK BİLGİLERİ
Programın adı Klinik Araştırmalar Temel Bilgi Sertifikası
Programın eğitim-öğretim amaçları Obezite sorunu olan bireylerin, obezitenin doğasını, felsefesini, biyolojisini, sebeplerini, sorunlarını anlayarak sağlıklı yaşam ve hastalık, sağlıklı beslenme, obezite ve yaşam ile bu sorundan kurtulma konusunda temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Programın eğitim-öğretim hedefleri Eğitimi alan Obez bireylerin en az %80 inin, obezite etkenleri, durumları, çabaları ve çözümlerine ait kulaktan dolma bilgi düzeylerini, Kavrama, Uygulama, Analiz, Sentez ve Değerlendirme düzeyine en az %80 oranına çıkarmaktır.
Programın eğitim dili Türkçe
Programın uygulanması Uzaktan Canlı ve Kayıttan Video Eğitim
Programın hazırlık eğitimi olup olmadığı YOK
Kabul koşulları Obezler İçin: "Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi"ne kayıtlı olmak

 
 

 

 

Obezit Sistemini Öğrenmek İsteyenler İçin: Online eğitim okur yazarlığına sahip olmak

 

Programın somut faydaları Obezite sorunu olan bireylerin uzaktan eğitim becerisi kazanmaları, obezite konusunda analiz ve sentez yapabilecek temel bilgi düzeyine çıkmaları
Öğrenme çıktılarına ulaşılmayı test etme araçları nelerdir? Her dersin sonunda ders bitirme sınavı, tüm derslerden geçer not alınınca program bitirme sınavı
Eğiticinin ve ders materyallerinin öğrenme çıktılarına ulaştırma kapasitesini ölçme araçları nelerdir? Kısa testler, online derslerde küçük sorgulamalar, ders bitirme testi ve program bitirme testleri başarısı
Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini açıklayınız. Teknolojik olarak uzaktan eğitimi kullanmamış olanlar için deneyim kazandıracaktır.

 
 

 

 

Akademik olarak ise tescilli bir Obezitede yaşam tarzı değişikliği yöntemi olan Obezit ® Sisteminin temel felsefesi, farklı bakış açıları, bilinç ve bilinçaltı düzeyinde etkileşimleri ve özgün kuramların ve yaklaşımlarını içermektedir.

 

Programa son 5 yıl içinde kaydolan ve bitiren öğrenci sayısı nedir? 5.000
EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI SERTİFİKA VE ÜCRET BİLGİLERİ
Programın ücreti 1.000 TL
Programın indirim veya ücretsiz olma koşulları Obezler İçin: "Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi"ne kayıtlı olanlar için ÜCRETSİZDİR.

 
 

 

 

Paydaş Olmak İsteyenler İçin: Obezit Sistemi Çalışanı veya Paydaşı olmak isteyenler için ÜCRETSİZDİR.

 

Program sonunda verilen belge Sınavları geçenlere Sertifika verilecektir.
Belge geçerliliği koşulları Obezit-Yükünü At Hafifle Merkezlerinde Geçerli Belge
Belge geçerlilik süresi 2 Yıl
Belgenin kazandırdığı mesleki yetkinlik tanımı Obezler İçin: "Obezit-Yükünü At Hafifle Sistemi" Zayıflama Adayları

 
 

 

 

Paydaş Olmak İsteyenler İçin: Obezit Sistemi Paydaş Adayları

 

Programın ISCED düzeyi 3-4-5-6-7-8
Programın diploma yetkinlik düzeyi YOK
Programın kazandıracağı mesleki yetkinlik adı YOK
Programdan mezun olanların hangi unvanı alacağı öngörülmektedir? Temel Obezite Eğitimli Katılımcı
Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, bu mezunlara olan talep hakkında bilgi İş istihdamı olmayıp Obezit ® ve Yükünü At Hafifle Sistemi ile Obezite Çözüm Danışmanlığı verilen merkezlerde öncelik ve indirim hakkı kazanacaklardır
Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (uygulamalar, dersler ve kredi sayıları, staj, vb.) Belirtiniz. Programı en az %70 başarı ile tamamlamak