İçerik Kullanmanın Avantajları

Sınıf veya salon eğitimlerinde, çalışkan ve şanslı nadir kişiler önceden hazırlanarak veya bir miktar bilgi ve deneyim sahibi olarak derslere, eğitimlere veya toplantılara katılabilmektedir. Girilecek o kapalı mekânda tek kişilik senaryo, tek kişilik sahne ve tek oyuncu ile ne öğretileceği ne işleneceği, nasıl işleneceği, başarılı olup olmayacağı tamamen kişinin yeteneklerine bağlı idi. Yapılan eğitimlerde hangi amaç ve kazanımların ne şekilde paketlenip yutmaya ve sindirmeye hazır hale getirildiği tek kişilik oyuncu tarafından üzerinde çok da profesyonelce durulmayan bir durumdu. Yapılan çalışmaların da birçoğu bilimsel olarak göstermiştir ki; bu eğitimlerin kazanım ve kalıcılık oranı (retention rate) %10 dolaylarındadır. Yani biz her gün milyonlarca çocuğumuzu okula %10'luk kazanım için gönderiyoruz. Herhalde %90 da sıkılmasınlar, arkadaş bulsunlar, gezsinler diye gönderiyoruzdur.

İşte uzaktan eğitim sistemlerinin içerik farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Dilediğimiz zaman dilediğimiz kadar tekrar tekrar dinleyebileceğimiz bir erişe bilirliğe sahip olacağız. Tek kişiden değil, birçok farklı kaynaktan, ders notu, slayt, sunum, video, kısa not, ödev, ara testler gibi birçok içerik tipine sahip olacağız.

Daha da üstüne, animasyonlarla, oyunlaştırma ile (Gamification), aktif etkileşimlerle (Active Learning) , çoklu zekâ ve öğrenme sistemleri ile uyarlanmış kolaylaştırılmış öğretim (Easy Learning) ve kalıcılık teknikleriyle hızlı öğrenme (Fast Learning), ön hazırlıklı öğrenme (Flip Learning) hazırlanmış zengin çeşitli içeriklerden bilgi ve beceri kazanma imkanına sahip olabileceğimiz gibi, simülatörlerle uçak sürmeyi bile öğretecek düzeyde sonsuz imkanları olan avantajlara sahiptir.