KA ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

Programın Kısa Tanıtımı   

          Klinik Araştırmalar Temel Bilgi Sertifikası, Klinik Araştırmalar alanında sponsor veya çalışan olarak katılım öncesi bilgilendirme programıdır. Klinik Araştırmalar genel bilgileri hakkında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimidir. Bu sertifikayı alanlar Klinik Araştırmalar  programlarına girişte önceliğe sahip olmaktadırlar.
          Sistem oldukça kolay tasarlanmış olup, teknolojik olarak uzaktan eğitimi kullanmamış olanlar için deneyim kazandıracaktır. Akademik olarak ise tescilli bir Klinik Araştırmalar alanında yazılım ve sistem geliştirme uygulaması olan KAV® Sisteminin temel felsefesi, farklı bakış açıları, bilinç ve bilinçaltı düzeyinde etkileşimleri ve özgün kuramları ve yaklaşımlarına yönelik farkındalık oluşturmaya hazır olacaklardır.

""""""""

Program Dersleri

T1. Klinik Araştırmalara Giriş ...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T2. Temel Etik İlkeler

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T3. Ulusal ve Uluslararası Mevz...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T5. Temel İstatistiksel Analiz...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T6. Klinik Araştırma Tasarımı v...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T7. Etik Kurul, Çıkar Çatışması...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T8. Klinik Araştırmalarda Taraf...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T9. Bilgilendirilmiş Gönüllü Ol...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T10. Bütçelendirme ve Sigorta...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T11. Biyolojik Materyal Yönetim...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T12. Tıbbi Cihazlar ve İn vitro...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T13. Araştırma Ürününün Ruhsatl...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T14.Araştırma Destek Fonlarında...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T15.Özel Gruplarda Klinik Araşt...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T16.KA’da Kalite Yönetimi

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T17.İlaç Dışı KA

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T18.Araştırma Merkezi ve Araştı...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

T19.KA’da Güvenlilik Bildirimle...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U1. Temel İstatistiksel Analiz...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U2. Klinik Araştırma Tasarımı v...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U3. Bilgilendirilmiş Gönüllü Ol...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U4. Olgu Rapor Formu

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U5. Etik Kurul İnceleme Süreci...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U6. Başvuru Süreci

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U7. Araştırma Ürünü Yönetimi...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U8. Klinik Araştırmalarda Taraf...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U9. KA’da Güvenlilik Bildirimle...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U10. Bütçelendirme

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U11. Sigorta

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

U12. Tıbbi Cihazlar

 

Prof.Dr. Alper CİHAN