KA Giriş ve Temel Eğitim

Program Dersleri

Helsinki Bildirgesinin Önemi Ve...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Yeni İlaç Gelişimi Süreci...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

İlaç Klinik Araştırmalarında Te...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Gözlemsel Çalışmalar

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmadaki Tarafların...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Gönüllerin Bilgilendirilmesi Ve...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Yasal Düzenlemeler

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Güvenlilik Bildirimleri

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Yerel Otoritenin İlgili Mevzuat...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Çalışma Protokolü

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Araştırma Broşürü

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Temel İstatistik Kavramlar

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Farmakokinetik Kavramı

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Farmakogenetik Ve Farmakogenomi...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Kalite Ko...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Gönüllü/Hastanın Korunması Ve H...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Çalışma Tasarımı

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Metodoloj...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Plasebo K...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Proje Yön...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Özel Para...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Veri Yönetimi (Veri Toplama, Ve...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Veri Güvenilirliği/Güvenliği...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN