İleri Klinik Araştırmalar Eğitimi

Program Dersleri

Klinik Araştırmalarda Veri Yöne...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Klinik Araştırmalarda Risk Yöne...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Onkoloji Çalışmaları, Psikiyatr...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

İstatiksel Verilerin Değerlendi...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Translasyonel Çalışmalar

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Farmakogenetik Ve Farmakogenomi...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Güvenlilik Bildirimlerinde Nede...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Araştırmalarda Kullanılan Ölçek...

 

Prof.Dr. Alper CİHAN

Protokol Yazımı

 

Prof.Dr. Alper CİHAN